Moderní správa rodinného majetku

Je nás víc, kdo hledali funkční formu správy majektu. Proto jsme založili Family Office Partners.

Multi family office, který spravuje a investuje rodinný majetek zakladatelů i dalších vysoce majetných partnerských rodin (UHNWI).

Společně investujeme do oblasti finančních a realitních trhů, přímých investic a privátních transakcí. Sdílíme také due dilligence a zájem o filantropii.

Můžeme tak realizovat větší a zajímavější projekty. Správu rodinného majetku pozvedáme na úroveň našich zahraničních zkušeností a globálních trendů.

Více o Family office partners

Co řeší náš multi family office?

01

Kompletní zastřešení a strategické rozložení dlouhodobého investičního a majetkového portfolia.

02

Zajištění generační kontinuity a plánování odkazu, a to nejen majetkového, dalším nástupcům.

03

Související služby špičkových specialistů
z oblasti práva, daní, účetnictví, filantropie a dalších.

Více o Multi Family Office

Naše mantra

Moc velcí pro privátní bankéře, moc malí na vlastní family office.

01

Jsme skutečný multi family office – tedy složený z limitovaného počtu vysoce majetných a podobně smýšlejících rodin.

02

Zastřešujeme správu celého majetku – nejen jeho dílčích částí, nenabízíme vlastní fondy, a nedostáváme se tak do konfliktů zájmů. 

03

Důraz na sofistikovanou jednoduchost a neformálnost – držíme rozumnou šíři investic, zobrazenou ve vlastním přehledném online portálu. Díky automatizaci a AI držíme nízké náklady.  

04

Vzorem jsou investiční strategie amerických univerzit tzv. ,,endowment"– portfolia s důrazem na dlouhodobější investice, stabilní výnosy, pečlivě vybraní, špičkoví investiční manažeři a nekonečný investiční horizont.

05