Naše DNA

Skutečný multi family office

Byl od začátku vytvořen pro vlastní potřebu. Spojuje benefity pro zakládající a příchozí partnery.

01

Sjednocená správa majetku

Zastřešujeme správu celého majetku, nejen jeho dílčích částí. Vyhýbáme se interním produktům, což zabraňuje konfliktům zájmů a zajišťuje transparentnost všech nákladů.

02

Technologická efektivita

Jsme moderně smýšlející tým, který klade důraz na extrémní efektivitu skrze používání nejnovějších technologií jako IT automatizace a AI. Snižujeme tím nákladovost pro všechny.

03

Důraz na sofistikovanou jednoduchost

Inspirujeme se investičními strategiemi amerických univerzit ,,endowment", které v dlouhodobém horizontu přinášejí nadvýnos, a to díky diverzifikaci, dlouhodobosti a strategickému přístupu.

04

Digitální přehled majetku

Všechny investice a dokumenty jsou přehledně shromážděny v našem vlastním cloudovém portálu, což usnadňuje správu, plánování a předávání informací mezi generacemi.

05

Přístup k exkluzivním transakcím

Umožňujeme přístup k privilegovaným globálním investičním příležitostem, které jsou obvykle vyhrazeny pouze pro institucionální investory.

06

Přísná due diligence

Každá investice prochází pečlivou analýzou a kontrolou, včetně zdravé oponentury, což zabraňuje impulzivním a potenciálně nákladným špatným investičním rozhodnutím.

07

Redukce komplexity a poplatků

Klademe důraz na snížení nadbytečné komplexity a průběžnou optimalizaci nákladů, což vede k trvalým úsporám pro nás a naše partnery.

08

Nezávislá Investiční komise

Disponujeme nezávislou Investiční komisí složenou z odborníků, kteří dohlížejí na dodržování odsouhlaseného investičního směru.

09

Zakládající partneři
a širší tým

Oldřich
Oldřich

Zakládající partner

Petr
Petr

Zakládající partner

Anna Marie
Anna Marie

Advokátka

Robert
Robert

Daňový expert

Eva
Eva

Family Office Manager