Zpět na příběhy

Příběhy zakladatelů - Oldřich

Životní příběhy mívají nejčastěji nepředvídatelné linie. Až teprve ve zpětném pohledu se vám zdají jasné. To samozřejmě neplatí pro daný moment v historii. Příběh Oldřicha, zakládajícího partnera Family Office Partners, by se dal popsat jako splynutí několika různých dějových linek. To, jestli je celý příběh jen dílem náhody, nebo množstvím malých správných rozhodnutí, je stále pramenem diskuzí a vášnivých debat s přáteli, manželkou a partnery v multi family office.

Vlastní rodinná historie opakovaně ukazuje, jak snadno lze během jediné generace přijít
o majetné i nemajetné hodnoty

Každý z nás má z dětství nějaké první vzpomínky na rodiče a prarodiče. Oldřich spoustu času trávil se svým dědečkem, který mu před spaním vyprávěl historii zemí Českých. Když vyprávění dospělo do 20. století, napjatě poslouchal, jaký vliv měly na jeho rodinu dvě velké války a změny režimů. Asi jako další rodiny, i ta Oldřichova si nese šrámy, které možná nikdy nezmizí. Pradědeček velkostatkář, pejorativně označován jako kulak, spravoval nad sto hektarů půdy a ovládal několik málo statků. Bohužel, a není možné to označit za chybu, dědické nastavení určovalo pro převzetí majetku nejstaršího syna bez jasných implikací pro zbytek rodiny.

Nejenže do toho celého vstoupily války, a nakonec znárodnění a kolektivizace, ale i náprava ve formě restitucí dopadla i tak katastrofálně. Prastrýc neměl děti a na sklonku života se nechal přemluvit k sňatku s osobou, s níž se poznal jen několik let před svojí smrtí.

Oldřich, který investoval dva roky svého života do spolupráce s certifikovaným genealogem Tomášem Biskupem, vytvořil rodinnou kroniku sahající až do roku 1630. Je to zdroj mnohého moudra, bolesti a zajímavých životních momentů. Možná právě proto bylo pro Oldřicha zavazující, zasadit se o to, aby se podobná situace neopakovala.

Z dnešního pohledu informační společnosti a globálních možností by mu, jeho slovy, byla hanba, kdyby podobné věci z úcty k předkům, neměl v pořádku. Podobný rodinný „reset“ by se už neměl nikdy opakovat. Ne ani tak z hlediska ztraceného bohatství, ale kvůli devastujícímu efektu na morálku a životní etiku dalších generací.. To dobré může v rodině „zhasnout“ na několik generací.

Josef a Marie Myslivcovi, třetí zleva syn Ladislav (1906). V držení jeho potomků jsou tyto fotografie.

Vlastní praktické zkušenosti z DotCom bubliny a Velké globální krize jsou k nezaplacení

Ačkoli Oldřich původně tíhl k IT, přerod do finančního světa byl rychlý. Pohltila ho snaha o pochopení fungování trhů a zejména potřeba, naučit se, jak správně spravovat peníze, které vydělá. Několik schůzek v privátních bankách a dostatek mladistvé drzosti ho dotlačily k tomu, aby se v aktivech, trzích, burzách začal orientovat víc sám. Psal se rok 2003 a svět právě dopadl na dno po DotCom bublině.

Prošel rychlou proměnou na tradera, který zažil Velkou finanční krizi roku 2008 u obchodníka s cennými papíry. Z první ruky viděl, jak devastující mohou být trhy pro individuální portfolia. Ta zkušenost, kdy vidíte po několik let medvědí trh, valí se na vás každodenní negativní zprávy, je nepřenositelná.

Následoval přesun do risku a globální pohled na závislost různých veličin. Pomalu se vyvinula pokora z pochopení, že nemusí existovat jen jeden jediný správný názor a jedno jediné správné řešení. Vše je ovlivněno časem a místem. Dalo by se říct, že každý z těchto kroků do sebe zapadl a dotvořil předobraz toho, jak se Oldřich nyní dívá na svět, a na ten finanční obzvlášť.

Překombinované věci mají tendenci havarovat.

V portfoliu nebyl vidět dlouhodobý plán ani alternativní aktiva

Jak už to chodí, Oldřich všem řešil portfolia od těch malých pro přátele až po ty opravdu velké v řádech miliard dolarů. Optimalizoval rizika a dopady tržních fluktuací a vytvářel dlouhodobé strategie, jak ochránit majetky jiných. Jen nějak zapomněl systematicky řešit hlavně své vlastní portfolio. Možná tomu tak chtěl věk, možná narození dětí. Každopádně Oldřich cítil, že je na čase nabyté zkušenosti pospojovat a aplikovat na rodinné portfolio, které by jednou mohlo přetrvat více než jednu generaci.

Rozhodování nebylo moc složité. Po zkušenostiech s tím, jak se odehrává privátní banking v zahraničí a v ČR, usoudil, že se svými znalostmi a ve spolupráci s někým stejně naladěným, bude schopen přinést více přidané hodnoty, když do toho půjde i vlastními silami. Zejména se ale jedná o závazek pro něj samého a naplňuje ho to. Ať chceme nebo ne, svět financí je všechno, jen ne každý den stejný.

Co tedy Oldřich zpětně v rámci investičního portfolia podcenil?

 • diverzifikaci mimo finanční instrumenty a investice do víc regionů a tříd aktiv,
 • kromě několika nemovitostí nekoncepční přístup k tomuto segmentu,
 • automatizaci procesu investovaní, když existují možnosti buď vlastní, nebo cizí,
 • absolutní nezastoupení alternativních aktiv, ačkoli to velikost portfolia už přímo vyžadovala,
 • vliv dlouhodobého investičního plánu vs. ad-hoc rozhodování,
 • komplexní rodinné vztahy k majetku a problematicky dohledatelné údaje a dokumenty.

Koncept multi family office v ČR v minulosti chyběl…a stále chybí v dostatečném množství a kvalitě (2020)

Samozřejmě, je tu několik úspěšných podnikatelů či managerů, kteří prodali své firmy a postavili si vlastní family office okolo svých aktivit a dalších podnikatelských záměrů. Je fakt, že pár nadějných projektů se postupně vytváří i nyní. Na druhou stranu chybělo a stále do určité míry chybí (2020) řešení pro jedince pohybující se hodnotou svého investovatelného majetku mezi cca 100 mil. až 5 mld. CZK. Ono se není čemu divit.

Kvalitních lidí s adekvátní zahraniční praxí a alespoň pár dekádami zkušeností, je stále v ČR relativně málo. Buď byli pohlceni samostatnými family office, nebo jsou v kariérních žebříčcích finančních skupin jako zaměstnanci. Mít sílu a odvahu vytvořit si vlastní řešení dle globálních standardů není nikdy jednoduché a je to běh na dlouhou trať. Ona i správná chemie s partnery, natož agnostický pohled na investice v záplavě každodenních zpráv, je něco, co se hledá velmi těžko. Kdo mě ochrání před nájezdy prodavačů „garantovaných“ produktů slibujících ohromné zisky? Proč mi někdo vysvětluje, co se stalo na trzích včera? A co možná hůře, co se stane v budoucnu?

Být zakládajícím partnerem multi family office znamená mít náplň a zodpovědnost do konce života

Co odstartovalo založení Family Office Partners?

 • Správné načasování událostí a dostatečná zkušenost napříč procesem investování,
 • snaha mít věci správně a nenechat svým potomkům a partnerovi komplexitu, za kterou nemohou,
 • podpora okolních UHNWI rodin, které podobné partnerství chtějí a potřebují,
 • kombinace vhodného doplnění profesionálů se stejným či doplňujícím cílem,
 • rozčarování nad trhem služeb pro velmi movité lidi v ČR,
 • příběhy a životy lidí, kteří jsou inspirující a mají toho mnoho co říct,
 • pocit, že je nutné mít okolo sebe partnery, ne klienty,
 • vědět, že je to náplň do konce života a nelze ji už nikdy úplně vypustit.
Chceme společně s našimi partnery v multi family office dělat větší a zajímavější investice a aktivity.