Zpět na příběhy

Příběhy zakladatelů - Petr

Kdysi před 15 lety Petr, jeden ze zakladatelů Family Office Partners, poprvé dospěl k potřebě diversifikovat výnosy z podnikání, první větší peníze. Jako většina ostatních v podobné situaci, počátečním podnětem bylo najít tu „správnou“ privátní banku. A ta se už postará. Tak to i dopadlo. Následovala alokace do různých fondů a v retrospektivě do neskutečně nevýhodných dluhopisů. Nicméně o peníze bylo postaráno, a dostavil se tehdy upřímný pocit dobrého výběru. Paralelně se některé prostředky vložily do pozemků v zámoří, nakoupilo se fyzické zlato a stříbro, taktéž v zahraničí. Celkově se patrně jednalo o lepší diversifikaci, než mít vše v jedné měně a na jednom místě.

S přibývajícím časem a znalostmi se začaly ukazovat první nedostatky ve správě majetku zakladatele

  • Portfolio absolutně nezohledňovalo poměry mezi jednotlivými třídami aktiv,
  • kategorie jako privátní ekvita (PE), startupový kapitál (VC) či umění nebyly v portfoliu zastoupeny vůbec,
  • pozemkové investice a realitní development byl naopak zastoupen v obrovské, riskantní míře,
  • portfolio nedovedlo generovat průběžný pasivní cash-flow (bylo téměř výhradně nelikvidní),
  • správa vycházela draho,
  • manažeři nebyli ve stejné majetkové situaci a nedovedli se plně ztotožnit s potřebami investora,
  • chyběla periodická zpětná vazba na téma kam portfolio dlouhodobě směřuje a jakou roli mají plnit jednotlivé kategorie,
  • a o sjednoceni aktuálních finančních, účetních a právních detailů každé investice pod jednou střechou se rovněž nedalo hovořit.

A nad vším se vznášel mrak nejistoty, jestli rodina zvládne zdárně převzít kontrolu a chápaní nad jednotlivými částmi portfolia v případě nejhoršího.

Ač nešlo o havarijní stav, postupná sebereflexe a vzdělávání nasměřovala Petra k hledání lepšího řešení. Řešení, které by učinilo správu celkového majetku přehlednější a zároveň by rozuzlilo výše zmíněné nedostatky. Flexibilita a výkon privátní banky byly chabé, rozhodnutí odejít bylo tedy jednoduché, i za cenu opuštění jinak dobrých vztahů s osobním bankéřem.

Kde najít manažery, kteří mají dlouhodobé zkušenosti a nástroje na alokaci alternativních tříd (PE, VC, tématické fondy, zemědělská půda, umění atd.)?

Petr tráví část života v zahraničí, mimo jiné i v místě s vysokou koncentrací velmi movitých lidí (tzv. UHNWI). Jejich zkušenosti jako těch, kteří jsou ve správě majetku na pokročilejší úrovni navedla Petra k hledáni služeb multi family office. Ne však v tradičních centrech pro wealth management jako jsou Švýcarsko či Lucembursko, ale z důvodu rodinných vazeb a patriotských pocitu, na rodné hroudě, v Čechách. Tehdy v 2016 se však ukázalo, že se toto odvětví v tuzemsku, de facto ještě až na výjimky nenarodilo, a příběh tam tak ještě nemohl pokračovat.

Další roky tedy strávil Petr redistribuci majetku a přetváření správy portfolia ve vlastní režií. A to s pomocí zahraničních, mnohem movitějších, poučenějších přátel, kteří si podobným procesem prošli již dávno. Čekajíc na to, až se v Čechách objeví kompetentní hráč, který dovede komplexně zastřešit správu celého rodinného majetku, zajistit jeho generační kontinuitu a ochránit ho dlouhodobě před vlivem inflace. Tým, který má na vlastní kůži zkušenosti s alokacemi do všech druhů aktiv a investičních kategorií. A zároveň, aby portfolio neskončilo zbytečně překomplikované a nepřehledné.

Česká wealth management scéna začíná být rozvinutější, ale multi family office partnerů je jako šafránu (2019)

Když se ani po letech v Čechách multi family office odvětví nerozběhlo podle Petrových představ, nastal klasický scénář ušít si vlastní řešení na míru. Shodou náhod došlo k spojení s dalšími partnery s relevantními zkušenostmi v podobné situaci, a formálně se vytvořil multi family office pro UHNWI rodiny a jednotlivce se sídlem v Praze.

Family Office Partners je multi family office který prvotně řešil správu majetku svých zakladatelů

Jinými slovy, v absenci vhodného tuzemského řešení se zakladatelé rozhodli zúročit svoje dlouhodobé znalosti se správou rodinného portfolia po vlastní ose. V průběhu času se ukázalo, že nejsou sami kdo hledá efektivní zastřešení správy celého majetku. Family Office Partners má tak dnes již další UHNWI partnery a je otevřen dalším vhodným kandidátům. Disponuje širokou škálou instrumentů s důrazem na měnovou a geografickou diversifikaci i mimo Čechy a Slovensko. Zabezpečuje i související služby špičkových expertů z oblasti práva, daní, účetnictví a dalších. Naše cesta je ze své podstaty dlouhodobá, partnerství v multi family office je na dekády.