Zpět na články

Co je multi family office?

Partnerství v zastřešení správy celého majetku.

Family office je instituce, která zastřeší správu celého investičního majetku konkrétní rodiny a s tím i související služby z oblasti práva, strukturování (nadací, holdingů, atd.), daňového poradenství, účetnictví, filantropie a dalších.

Multi family office je identický koncept, ovšem pro několik jednotlivců či rodin najednou, obvykle za účelem spojení sil, zvýšení efektivity a snížení celkových nákladů. Většinou se jedná o partnerství na dekády. Roli hraje i to, že tyto instituce využívají jen ti nejmajetnější. Pozor, nejedná se o privátní bankovnictví či fond!

Partnerství v multi family office se vyplatí od stovek miliónů

Typickými partnery jsou tedy jednotlivci a rodiny se stávajícím, případně budoucím majetkem v hodnotě minimálně několika set miliónů korun. Lidé, kteří se chtějí odbřemenit od starostí se správou svého investičního i neinvestičního majetku. A často ošetřit i jeho distribuci, právní ochranu a dědické procesy. Na rozdíl od fondů, multi family office majetek pouze spravuje, nikoliv přijímá. Není tedy potřeba do něj posílat či převádět prostředky.

Multi family office efektivně snižuje náklady na řízení a provoz celého ekosystému

Multi family office zpravidla řeší nejen strategické rozložení dlouhodobého investičního portfolia napříč třídami aktiv i regiony, ale i zajištění generační kontinuity a plánování odkazu majetku nástupcům.

Ač je zachován individuální přístup a vlastnická struktura pro každou rodinu, multi family office ekosystém sdílí s ostatními rodinami:

 • privátní transakce,
 • přímé investice (PE & VC),
 • zkušenosti na finančních a realitních trzích,
 • due dilligence procesy,
 • různé dobročinné projekty,
 • a v neposlední řadě i náklady na provoz tohoto komplexu.

Multi family office tedy zastřešuje problematiku koordinace správy majetku od A do Z, a to na bázi dlouhodobého, strategického partnerství. Privátní bankovnictví může málokdy jak svojí podstatou, tak kvůli legislativním limitacím poskytnout podobně široké spektrum služeb a možností.

Zakládající partneři aplikují stejný proces na vlastní majetek

Zakladatelé a management multi family office by sami měli aplikovat principy a procesy na správu vlastního majetku. Tedy sdílet podobnou vizi s partnery a rozumět jejich starostem. Typicky se soustředí pouze a jen na nejmajetnější rodiny s několika sty milionů korun a výš. Na jejich činnost by rovněž měla dohlížet nezávislá komise složená z expertů napříč jednotlivými obory. Tímto krokem se o další úroveň posílí dlouhodobě udržitelná správa a její kontrola.

Zde lze opět vyzdvihnout kontrast s privátním bankovnictvím. A s různými, často neregistrovanými finančními poradci.

Portfolio s investičním horizontem v desítkách let

Obvykle jde o diverzifikovaný mix:

 • globálních i českých akcií,
 • dluhopisů a hotovosti,
 • nemovitostí a dalších hmotných aktiv,
 • cenných kovů, umění, sbírek a starožitností,
 • soukromého (PE) a startupového kapitálu (VC),
 • speciálně zaměřených hedge fondů,
 • tématických, Web3, ESG, a jiných alternativních investic.

Nemělo by se jednat o portfolio s častým množstvím diskrečních transakcí, kde je hlavním účelem překonat tržní index, často za cenu vyšší volatility a rizika. Naopak obvykle se jedná o investice s velmi dlouhým časovým horizontem v podobě roků či i dekád. Mělo by záležet zejména na sofistikovaném, ale zároveň zbytečné nekomplikovaným poměrovém rozložení těchto investic. Ačkoli jsou jejich vzájemné vztahy důležité, portfolio by nemělo být příliš diverzifikované do míry, kdy se jednotlivé instrumenty chovají stejně.

Samozřejmostí by mělo být konsolidované zobrazení celého portfolia, například prostřednictvím online portálu, a pravidelný reporting.

Cílem je ochrana majetku pro další generace

Hlavním cílem portfolia je typicky co nejbezpečněji uchovat investovaný majetek a ochránit ho dlouhodobě před vlivem inflace. Management by tak měl disponovat také kredibilními finančními profesionály s odpovídající zkušeností a verifikovatelnými výsledky. Musí dobře rozumět kontrole risku a příslušně ji aplikovat.

Náklady jsou ve srovnání s privátním bankovnictvím nižší

Celkový provozní náklad je zpravidla nižší než při použití jiných forem správy majetku. Multi family office je obvykle kompenzován z podstatné části i na základě celkové výkonnosti portfolia, existuje tedy dlouhodobá zpětná vazba. Investice by měl vybírat i podle nákladovosti, na rozdíl od privátního bankovnictví není limitován malým počtem často předražených produktů. Zároveň je náklad obecně nižší než u samostatného family office, který je nesdílí s dalšími rodinami. Mimo jiné i díky možnosti agregování investic a nákladů, a tím dosažení výhodnějsích podmínek pro jednotlivé partnery.

No items found.